นโยบายของเรา

นโยบายการรับทำพวงหรีดและการชดเชยกรณีเกิดการเสียหาย ไม่ไปจัดส่งในวันที่ระบุ อันมีสาเหตุเกิดจากทางร้านฯเอง

สั่งซื้อจากเทศธรรม ดีอย่างไร

ช่างจะพยายามจัดดอกไม้ให้เหมือนหรือใกล้เคียงตามแบบมากที่สุด เพราะสินค้าพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือและต้องทำขึ้นมาใหม่ทุกๆชิ้น จึงอาจจะเหมือนหรือใกล้เคียงตามแบบที่แสดงไว้ภายในเวปไซต์ ซึ่งอาจจะมีบางจุดที่แตกต่างกันได้เช่น ตำแหน่งการปักดอกไม้ สีสันของดอกไม้ในช่วงเวลานั้นๆ รวมถึงฤดูของดอกไม้ ส่วนกรณีของดอกไม้ประดิษฐ์การจัดจะมีความใกล้เคียงหรือเหมือนแบบได้มากที่สุดค่ะแต่ก็เป็นสินค้าทำด้วยมือเหมือนกันไม่ได้ใช้เครื่องจักรแต่อย่างใด

รับผิดชอบต่อการจัดส่งถึงศาลาไม่เกินเวลา การจัดส่งที่ตรงต่อเวลาเป็นสำคัญยิ่งความสำคัญอันดับต้นๆที่ทางร้านฯยึดถือปฎิบัติ ทางร้านจึงรับคำสั่งซื้อได้ไม่เกินเวลา 14.00 น. หลังจากเวลานี้ถ้าทางร้านฯมีความสามารถไปส่งได้ทันเวลาจริงๆจึงจะรับงานเท่านั้นค่ะ

นโยบายชดเชย

หากพวงหรีดที่ไปจัดส่งดอกไม้เหี่ยวเฉาในวันเดียวกับที่สั่งซื้อจากทางร้านพวงหรีดเทศธรรม หรือตัวเครื่องพัดลมมีความเสียหายซึ่งความเสียหายทั้งหมดนี้เกิดจากการขนส่งของทางร้านพวงหรีดเทศธรรมเอง ในส่วนของดอกไม้สดทางร้านฯจะนำไปจัดส่งใหม่ในวันถัดไป ถ้าเป็นพัดลมจะเปลี่ยนเป็นสินค้าใหม่ให้ในวันถัดไปค่ะ

ร้านพวงหรีดเทศธรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือการชดเชยความเสียหายต่างๆ ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี หากคุณลูกค้าติดขัดสงสัยหรือมีคำถามสามารถโทรสอบถามกับพนักงานของทางร้านฯได้ค่ะ