รายชื่อวัดในกรุงเทพฯ ที่จัดส่งฟรี

เขตธนบุรี

วัดดาวคนอง
วัดบางน้ำชน
วัดบางสะแกนอก
วัดบางสะแกใน
วัดบุคคโล
วัดประดิษฐาราม
วัดประยุรวงศาวาส
วัดราชวรินทร์
วัดเวฬุราชิณ
วัดสุทธาวาส
วัดหิรัญรูจี
วัดใหม่ยายนุ้ย
วัดอินทาราม
วัดกระจับพินิจ

เขตพระนคร

วัดชนะสงคราม
วัดตรีทศเทพ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดมกุฏกษัตริยาราม

เขตบางคอแหลม

วัดจันทร์นอก
วัดจันทร์ใน
วัดไทร
วัดบางโคล่นอก
วัดไผ่เงินโชตนาราม
วัดราชสิงขร
วัดเรืองยศสุทธาราม
วัดลาดบัวขาว
วัดวรจรรยาวาส
วัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง

เขตดุสิต

วัดจอมสุดาราม
วัดจันทรสโมสร
วัดเทวราชกุญชร
วัดธรรมาภิรตาราม
วัดน้อยนพคุณ
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
วัดโบสถ์
วัดประชาระบือธรรม
วัดประสาทบุญญาวาส
วัดราชผาติการาม
วัดราชาธิวาสวิหาร
วัดสมณานัมบริหาร
วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
วัดสุคันธาราม
วัดใหม่ทองเสน
วัดอัมพวัน
วัดแก้วฟ้าจุฬามณี

เขตบางซื่อ

วัดทองสุทธาราม
วัดบางโพโอมาวาส
วัดประชาศรัทธาธรรม
วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
วัดมัชฌันติการาม
วัดเลียบราษฎร์บำรุง
วัดเวตวันธรรมาวาส
วัดสร้อยทอง
วัดอนัมนิกายาราม

เขตบางเขน

วัดไตรรัตนาราม
วัดบางบัว
วัดพระศรีมหาธาตุ
วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต

เขตสายไหม

วัดโคกจ้าหล่า
วัดเจริญธรรมาราม
วัดพรพระร่วงประสิทธิ
วัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดหนองใหญ่
วัดอมราวราราม
วัดอยู่ดีบำรุงธรรม
วัดเกาะสุวรรณาราม

เขตดอนเมือง

วัดคลองบ้านใหม่
วัดดอนเมือง
วัดเทพนิมิตต์
วัดพรหมรังษี
วัดเวฬุวนาราม
วัดสายอำพันธ์เอมสาร
วัดสีกัน

เขตมีนบุรี

วัดทองสัมฤทธิ์
วัดบางเพ็งใต้
วัดบำเพ็ญเหนือ
วัดศรีกุเรชา
วัดแสนสุข
วัดใหม่ลำนกแขวก

เขตภาษีเจริญ

วัดคูหาสวรรค์
วัดโคนอน
วัดจันทร์ประดิษฐาราม
วัดชัยฉิมพลี
วัดตะโน
วัดตะล่อม
วัดโตนด
วัดทองศาลางาม
วัดนก
วัดนวลนรดิศ
วัดนาคปรก
วัดนางชี
วัดนิมมานรดี
วัดบางแวก
วัดโบสถ์อินทรสารเพชร
วัดประดู่บางจาก
วัดปากน้ำ
วัดปากน้ำฝั่งใต้
วัดเพลง
วัดมะพร้าวเตี้ย
วัดยางบางจาก
วัดรางบัว
วัดวิจิตรการนิมิตร
วัดอัปสรสวรรค์
วัดอ่างแก้ว
วัดกำแพง
วัดกำแพง

เขตบางพลัด

วัดจตุรมิตรประดิษฐาราม
วัดฉัตรแก้วจงกลณี
วัดดาวดึงษาราม
วัดทอง
วัดเทพนารี
วัดเทพากร
วัดน้อยนางหงษ์
วัดบวรมงคล
วัดบางพลัด
วัดบางยี่ขัน
วัดเปาโรหิตย์
วัดพระยาศิริไอยสวรรค์
วัดเพลง
วัดภคินีนาถ
วัดภาณุรังษี
วัดรวกบางบำหรุ
วัดวิมุตยาราม
วัดสามัคคีสุทธาวาส
วัดสิงห์
วัดอมรคีรี
วัดอาวุธวิกสิตาราม
วัดคฤหบดี

เขตบางขุนเทียน

วัดท่าข้าม
วัดแทนวันดีเจริญสุข
วัดแทนวันดีสุขาราม
วัดธรรมคุณาราม
วัดบัวผัน
วัดบางกระดี่
วัดปทีปพลีผล
วัดประชาบำรุง
วัดพรหมรังษี
วัดเลา
วัดสะแกงาม
วัดสุธรรมวดี
วัดแสมดำ
วัดหัวกระบือ
วัดกก
วัดกำแพง

เขตบางบอน

วัดนินสุขาราม
วัดบางบอน
วัดโพธิ์พุฒตาล

เขตหนองแขม

วัดทองเนียม
วัดไผ่เลี้ยง
วัดวงษ์ลาภาราม
วัดศรีนวล
วัดหนองแขม
วัดหลักสาม
วัดอุดมรังสี

เขตราชเทวี

วัดดิสหงษาราม
วัดทัศนารุณสุนทริการาม
วัดพระยายัง
วัดอภัยทายาราม

เขตห้วยขวาง

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
วัดใหม่ช่องลม
วัดอุทัยธาราม

เขตดินแดง

วัดพรหมวงศาราม
วัดกุนนทีรุทธาราม

เขตหลักสี่

วัดหลักสี่

เขตจตุจักร

วัดเทวสุนทร
วัดเสมียนนารี

เขตบางกะปิ

วัดจันทวงศาราม(กลาง)
วัดเทพลีลา
วัดพระไกรสีห์
วัดศรีบุญเรือง

เขตคลองสาน

วัดทองธรรมชาติ
วัดทองนพคุณ
วัดทองเพลง
วัดพิชยญาติการาม
วัดเศวตฉัตร
วัดสุทธาราม
วัดสุวรรณ
วัดอนงคาราม

เขตบางกอกน้อย

วัดเจ้าอาม
วัดฉิมทายกาวาส
วัดชิโนรสาราม
วัดเชิงเลน
วัดไชยทิศ
วัดดงมูลเหล็ก
วัดดุสิดาราม
วัดนายโรง
วัดบางขุนนนท์
วัดบางบำหรุ
วัดบางเสาธง
วัดปฐมบุตรอิศราราม(ปฐมบุตรอิสราราม)
วัดพระยาทำ
วัดเพลงวิปัสสนา
วัดโพธิ์เรียง
วัดภาวนาภิรตาราม
วัดมะลิ
วัดยางสุทธาราม
วัดรวกสุทธาราม
วัดระฆังโฆสิตาราม
วัดละครทำ
วัดวิเศษการ
วัดศรีสุดาราม
วัดสีหไกรสร
วัดสุทธาวาส
วัดสุวรรณคีรี
วัดสุวรรณาราม
วัดใหม่
วัดอมรทายิการาม
วัดอมรินทราราม
วัดอัมพวา
วัดครุฑ

เขตบางกอกใหญ่

วัดเครือวัลย์
วัดเจ้ามูล
วัดดีดวด
วัดท่าพระ
วัดนาคกลาง
วัดประดู่ฉิมพลี
วัดประดู่ในทรงธรรม
วัดโมลีโลกยาราม
วัดราชสิทธาราม
วัดสังข์กระจาย
วัดหงส์รัตนาราม
วัดใหม่พิเรนทร์
วัดอรุณราชวราราม

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

วัดดิสานุการาม
วัดเทพศิรินทราวาส
วัดเทวีวรญาติ
วัดพระพิเรนทร์
วัดพลับพลาชัย
วัดมังกรกมลาวาส
วัดสระเกศ
วัดสิตาราม
วัดสุนทรธรรมทาน
วัดโสมนัสวิหาร
วัดคณิกาผล

เขตสัมพันธวงศ์

วัดจักรวรรดิราชาวาส
วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยภูมิการาม
วัดไตรมิตรวิทยาราม
วัดบพิตรพิมุข
วัดบำเพ็ญจีนพรต
วัดปทุมคงคา
วัดมงคลสมาคม
วัดโลกานุเคราะห์
วัดสัมพันธวงศ์
วัดอุภัยราชบำรุง
วัดกันมาตุยาราม
วัดกุศลสมาคร

เขตปทุมวัน

วัดชัยมงคล
วัดชำนิหัตถการ
วัดดวงแข
วัดบรมนิวาส
วัดปทุมวนาราม
วัดสระบัว

เขตพระโขนง

วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
วัดบุญรอดธรรมาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดวชิรธรรมสาธิต

เขตบางนา

วัดบางนานอก
วัดบางนาใน
วัดผ่องพลอยวิริยาราม
วัดศรีเอี่ยม

เขตคลองเตย

วัดต้นไทรย์
วัดสะพาน
วัดคลองเตยนอก
วัดคลองเตยใน

เขตวังทองหลาง

วัดบึงทองหลาง
วัดสามัคคีธรรม

เขตลาดพร้าว

วัดลาดปลาเค้า
วัดลาดพร้าว
วัดสาครสุ่นประชาสรรค์
วัดสิริกมลาวาส

เขตบึงกุ่ม

วัดนวลจันทร์
วัดบางเตย
วัดบุญศรีมุนีกรณ์
วัดพิชัย
วัดสุวรรณประสิทธิ์

เขตบางแค

วัดบุณยประดิษฐ์
วัดพรหมสุวรรณสามัคคี
วัดม่วง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดศาลาแดง

เขตตลิ่งชัน

วัดจำปา
วัดชัยพฤกษมาลา
วัดช่างเหล็ก
วัดตลิ่งชัน
วัดตะเข้ (โคกพระเถร)
วัดทอง
วัดทอง
วัดเทพพล
วัดนครป่าหมาก
วัดน้อยใน
วัดประสาท
วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
วัดพิกุล
วัดพุทธจักรมงคลชยาราม
วัดเพลง
วัดโพธิ์
วัดมณฑป
วัดมะกอก
วัดรัชฎาธิษฐาน
วัดเรไร
วัดศิริวัฒนาราม
วัดสมรโกฎิ
วัดสะพาน
วัดอินทราวาส
วัดกระจัง
วัดกระโจมทอง
วัดกาญจนสิงหาสน์
วัดเกาะ
วัดแก้ว
วัดไก่เตี้ย

เขตทวีวัฒนา

วัดปุรณาวาส
วัดวิศิษฏ์บุญญาวาส
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดโกมุทพุทธรังสี

เขตบางรัก

วัดม่วงแค
วัดมหาพฤฒาราม
วัดสวนพลู
วัดหัวลำโพง
วัดแก้วแจ่มฟ้า

เขตยานนาวา

วัดคลองภูมิ
วัดคลองใหม่
วัดช่องนนทรี
วัดช่องลม
วัดดอกไม้
วัดด่าน พระราม3
วัดทองบน
วัดปริวาศ
วัดโพธิ์แมนคุณาราม

เขตสาทร

วัดบรมสถล
วัดยานนาวา
วัดลุ่มเจริญศรัทธา
วัดสุทธิวราราม

เขตวัฒนา

วัดธาตุทอง
วัดภาษี

เขตประเวศ

วัดคุณแม่จันทร์
วัดตะกล่ำ
วัดทุ่งลานนา(ชมทองผินถวิลอุปถัมภ์)
วัดทุ่งเศรษฐี
วัดกระทุ่ม
วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม

เขตสวนหลวง

วัดใต้
วัดทองใน
วัดบ้านทุ่ง
วัดปากบ่อ
วัดมหาบุศย์
วัดยาง
วัดขจรศิริ

เขตคันนายาว

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดคลองครุ

เขตสะพานสูง

วัดลาดบัวขาว

เขตราษฎร์บูรณะ

วัดแจงร้อน
วัดบางปะกอก
วัดประเสริฐสุทธาวาส
วัดราษฎร์บูรณะ
วัดสมณานัมบริหาร
วัดสารอด
วัดเกียรติประดิษฐ์

เขตทุ่งครุ

วัดทุ่งครุ
วัดบางมดโสธราราม
วัดพุทธบูชา
วัดหลวงพ่อโอภาสี(บางมด)

รายชื่อวัดในกรุงเทพ จัดส่งฟรีเฉพาะบางวัด

เขตคลองสามวา

วัดคู้บอน (จัดส่งฟรี)
วัดจินดิตวิหาร
วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
วัดบ้านกลาง
วัดแป้นทองโสภาราม
วัดพระยาสุเรนทร์ (จัดส่งฟรี)
วัดลำกะดาน
วัดศรีสุขสถาพรราษฎรศรัทธาธรรม
วัดสัมมาชัญญาวาส (จัดส่งฟรี)
วัดสุขใจ
วัดสุทธิสะอาด (จัดส่งฟรี)

เขตลาดกระบัง

วัดทิพพาวาส
วัดบำรุงรื่น
วัดบึงบัว
วัดปลูกศรัทธา
วัดปากบึง
วัดพลมานีย์ (จัดส่งฟรี)
วัดราชโกษา
วัดลาดกระบัง (จัดส่งฟรี)
วัดลานบุญ (จัดส่งฟรี)
วัดวชิรธรรมาวาส
วัดสังฆราชา
วัดสุทธาโภชน์
วัดอุทัยธรรมาราม
วัดขุมทอง

เขตหนองจอก

วัดเจียระดับ
วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม
วัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์
วัดประยงค์กิตติวนาราม
วัดป่าวิศรุตรัตนาราม
วัดราษฎร์บำรุง
วัดลำต้อยติ่ง
วัดลำต้อยติ่ง
วัดลำผักชี
วัดลำพะอง
วัดลำวังคาสุทธาวาส
วัดสามง่าม
วัดสีชมพู
วัดแสนเกษม
วัดหนองจอก
วัดใหม่กระทุ่มล้ม
วัดใหม่เจริญราษฎร์
วัดอู่ตะเภา
วัดกระทุ่มราย

รายชื่อวัดพื้นที่สมุทรปราการ ที่จัดส่งฟรี