ภาพพวงหรีดหลังจัดส่งถึงวัด


ภาพพวงหรีดที่ได้จัดส่งถึงวัดพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง ทางร้านฯขออนุญาตนำภาพขึ้นบางส่วนเท่านั้น


ขอบพระคุณที่สั่งพวงหรีด มี.ค. 62

ขอบพระคุณที่สั่งพวงหรีด เม.ย. 62

ขอบพระคุณที่สั่งพวงหรีด พ.ค. 62

ขอบพระคุณที่สั่งพวงหรีด มิ.ย. 62

ขอบพระคุณที่สั่งพวงหรีด ก.ค. 62

ขอบพระคุณที่สั่งพวงหรีด ส.ค. 62

ขอบพระคุณที่สั่งพวงหรีด ต.ค. 62ร้านพวงหรีด "เทศธรรม" ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่านที่ให้ความไว้วางใจให้จัดทำพวงหรีดและจัดส่งแทนท่าน ทางร้านฯขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะ