นโยบายชดเชย

นโยบายการรับทำพวงหรีดและการชดเชยกรณีเกิดการเสียหาย ไม่ไปจัดส่งในวันที่ระบุ อันมีสาเหตุเกิดจากทางร้านฯเอง

เพราะงานส่งพวงหรีดเป็นงานที่สำคัญ ดอกไม้ต้องสวยมีคุณค่า ต้องไม่มีความผิดพลาด เพื่อให้เกิดความประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ทีมช่างจะพยายามจัดดอกไม้ให้เหมือนหรือใกล้เคียงตามแบบมากที่สุด เพราะสินค้าพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือและต้องทำขึ้นมาใหม่ทุกๆชิ้น จึงอาจจะเหมือนหรือใกล้เคียงตามแบบที่แสดงไว้ภายในเวปไซต์ ซึ่งอาจจะมีบางจุดที่แตกต่างกันได้เช่น ตำแหน่งการปักดอกไม้ สีสันของดอกไม้ในช่วงเวลานั้นๆ รวมถึงฤดูของดอกไม้ ส่วนกรณีของดอกไม้ประดิษฐ์การจัดจะมีความใกล้เคียงหรือเหมือนแบบได้มากที่สุดค่ะแต่ก็เป็นสินค้าทำด้วยมือเหมือนกันไม่ได้ใช้เครื่องจักรแต่อย่างใด

สั่งซื้อร้านพวงหรีดเทศธรรม ดีอย่างไร

  1. จัดสวยใกล้เคียงตามแบบที่สั่งซื้อ
  2. มีภาพส่งให้ตรวจสอบทุกขั้นตอน ปรับเปลี่ยนข้อความได้ตลอดก่อนที่จะไปออกจัดส่ง
  3. กรณีดอกไม้สดเกิดความเสียหาย ทางร้านฯจะรับประกันจัดการปรับเปลี่ยนให้ใหม่ทันทีหรือในวันถัดไป
  4. ราคาตรงตามที่แสดงไว้ภายในเวปไซต์
  5. ส่งถึงศาลาเร็ว ทันเวลาก่อนงานพิธี (ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ทางร้านฯจะแจ้งให้ทราบ)
  6. มีแบบพวงหรีดให้เลือกชมและราคาตามความสะดวกและเหมาะสม

รับผิดชอบต่อการจัดส่งถึงศาลาไม่เกินเวลา การจัดส่งที่ตรงต่อเวลาเป็นสำคัญยิ่งความสำคัญอันดับต้นๆที่ทางร้านฯยึดถือปฎิบัติ ทางร้านจึงรับคำสั่งซื้อได้ไม่เกินเวลา 14.00 น. หลังจากเวลานี้ถ้าทางร้านฯมีความสามารถไปส่งได้ทันเวลาจริงๆจึงจะรับงานเท่านั้นค่ะ

นโยบายชดเชย

  1. หากพวงหรีดที่ไปจัดส่งดอกไม้เหี่ยวเฉาในวันเดียวกับที่สั่งซื้อจากทางร้านพวงหรีดเทศธรรม หรือตัวเครื่องพัดลมมีความเสียหายซึ่งความเสียหายทั้งหมดนี้เกิดจากการขนส่งของทางร้านพวงหรีดเทศธรรมเอง ในส่วนของดอกไม้สดทางร้านฯจะนำไปจัดส่งใหม่ในวันถัดไปหรือในวันเดียวกันกับที่จัดส่ง(เป็นบางกรณี)
  2. พัดลมจะเปลี่ยนเป็นสินค้าใหม่ให้ในวันถัดไปค่ะ
  3. หากพวงหรีดยังอยู่ที่วัดหรือในงานพิธี หากลูกค้าไม่ประสงค์จะรับสินค้าทางร้านฯยินดีคืนเงินเต็มจำนวนกรณีสินค้าเสียหายมากไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้

ร้านพวงหรีดเทศธรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือการชดเชยความเสียหายต่างๆ ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี หากคุณลูกค้าติดขัดสงสัยหรือมีคำถามสามารถโทรสอบถามกับพนักงานของทางร้านฯได้ค่ะ