Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว และการรักษาข้อมูล

testhum.com เป็นร้านพวงหรีดมีเวปไซต์ให้เลือกชมสั่งซื้อมีราคาและภาพชัดเจน เราจะรับจัดดอกไม้ซึ่งจะมีความใกล้เคียงตามแบบให้มากที่สุด รวมถึงบริการส่งพวงหรีดถึงศาลาวัดหรือสถานที่อื่นๆที่ทางคุณลูกค้าให้ไปจัดส่งเช่น โรงงาน บริษัท ฯลฯ โดยร้านพวงหรีดเทศธรรมได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบว่า ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้านพวงหรีดเทศธรรม เลือกซื้อรายการสินค้าหรือรับการบริการจากร้านพวงหรีดของเรา โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นข้อมูลสำหรับทำป้ายพวงหรีด ชื่อผู้เสีย วัดที่ให้ไปจัดส่ง ไลน์ และเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้สะดวกกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

กรณีฉุกเฉินที่ทางร้านฯจะติดต่อเช่น ข้อมูลที่ให้ไปจัดส่งไม่ตรงตามความเป็นจริง วัด ศาลา ชื่อผู้เสีย ไม่ตรงกันซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการจัดส่งผิดสถานที่ หรือดอกไม้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะขาดแคลนในช่วงนั้นทางร้านฯจะหาดอกไม้ที่สีสันใกล้เคียง แต่ทั้งนี้จะแจ้งให้คุณลูกค้าทราบก่อนเสมอ

การใช้ข้อมูลที่ได้รับมานั้น

  1. ร้านพวงหรีดเทศธรรม ไม่มีนโยบายนำข้อมูลที่ได้จากคุณลูกค้าไปแสวงหาหรือโฆษณาเพื่อการค้าใดๆทั้งสิ้น ข้อมูลที่ได้มาในขณะสั่งซื้อพวงหรีดต่างๆนี้ ป้ายข้อความพวงหรีด ชื่อผู้เสีย สถานที่ให้ไปจัดส่ง ไลน์ไอดี และเบอร์โทรติดต่อ เพราะข้อมูลเหล่านี้จำเป็นสำหรับการจัดทำพวงหรีดและให้บริการคุณภาพแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพที่สุด
  2. ในกรณีภาพพวงหรีดหลังจัดส่งถึงศาลาวัดเสร็จสิ้น ทางร้านฯอาจจะนำมาจัดทำเป็นแฟ้มผลงานทั้งนี้ทางร้านฯจะลบหรือทำแถบสีคาดปิดข้อความผู้จัดส่งไม่ให้มองเห็นหรือมองเห็นให้น้อยที่สุด ยกเว้นเป็นชื่อที่ไม่มีนามสกุลหรือชื่อเล่น ทางร้านอาจจะไม่ลบหรือทำแถบสีค่ะ

การเข้าเยี่ยมชมเวปไซต์เพื่อการปรับปรุงให้ดียิ่งขั้น

เพื่อให้การเข้าเยี่ยมชมเวปไซต์เป็นไปอย่างมีคุณภาพที่สุด รวดเร็ว จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ได้รับจากการเข้าชมเวปไซต์ เช่น หมายเลขไอพี จังหวัด อุปกรณ์ที่ใช้เข้าเวปไซต์ ข่วงเวลา ความสนใจต่อผลิตภัณฑ์ ฯลฯ นำมาจัดทำศึกษาวิจัยสถิติปรับปรุงเวปไซต์อยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์หรืองานรับทำพวงหรีดให้มีความตรงใจ ราคา โดยอิงจากความนิยมจากสถิติของคุณลูกค้าที่เข้ามายังในเวปไซต์แห่งนี้ อันจำนำมาซึงผลงงานที่ดีที่สุดและราคาที่ดีที่สุดค่ะ

เครื่องมือที่ใช้สรุปนำมาปรับปรุงเวปไซต์

เราจะใช้เครื่องมือมาตราฐานของ google analytics เท่านั้น สามารถดูความหมายจากเวปไซต์ที่ยกมาเป็นตัวอย่างเช่น https://engaiodigital.com/google-analytics/