เพิ่มเพื่อนโดยการใช้ QR Code

เพิ่มเพื่อนโดยการใช้ QR Code